technicos
1992 defa okundu.


Saydam Betonların Özellikleri Üzerine
Alişan Doğan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi İlker Bekir Topçu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Tayfun Uygunoğlu İnşaat Mühendisleri Odası'nın süreli yayını olan Teknik Dergi'nin Nisan 2016 sayısında "Saydam Betonların Özellikleri Üzerine" adlı bir makale yayınladılar.

"Saydam beton, kompozit içerisine gömülü ışık geçiren elemanlar nedeniyle optik özelliklere sahip çimento esaslı bir yapı malzemesidir. Bu çalışmada, saydam betonun tasarımı, mekanik özelikleri, içeriğindeki optik fiberlerin ışığı geçirme özellikleri ve kullanım alanları tartışılmıştır. Literatür taraması olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, saydam betonun ışığı emme, iletme, iletimdeki mekanizma ve kayıplar üzerindeki araştırmalar üzerinde durulup, gösterdiği dayanım, kullanılan malzemeler ve oranları hakkında bilgi verilmiştir. Sonuçta, saydam betonların yapılarda kullanımıyla, ışık kaynağı olarak güneşten yararlanmak suretiyle yapılardaki aydınlatma güç tüketimini azaltacağı elde edilmiştir. Ayrıca yapıya mimari açıdan da estetik katacağı görülmüştür."

Saydam betonun içine konulan ışık geçiren malzemelerle oluşturulan özel amaçlı bir beton türü olduğunu belirten Topçu ve Uygunoğlu, beton içinde sürekli optik fiber kullanılarak betona yarı saydam özellik katıldığını ifade etti. "İçerdiği bileşenler sayesinde yüksek dayanımlı beton sınıfına dahil edilir. Betonun yapılma prensibinde, içindeki malzemeyle ışığı bir ucundan diğer ucuna iletmesi bulunmaktadır. Işık kaynağından gönderilen ışın demeti fiber içerisinde doğrusal bir yol izler."

      

Optik Fiberli Yarı Saydam Beton Üretim Çalışmaları

"Optik fiberlerin sert ortamlarda (beton içinde) yüksek esneme ve sünme özelliğine sahip olması ile saydam betonun yüksek dayanımlı beton sınıfına girmesini sağlar. Kullanılan optik fiberlerin kalınlığının ışığı düzgün yansıtmak için 2 μ 2 mm arasında olmalıdır. Optik fiberler betona usulüyle yerleştirildiğinde beton ışık kaybına müsaade etmemekle beraber içindeki ışıkları da net bir şekilde göstermektedir. Optik fiberler kalıp içerisine düşey veya yatay bir şekilde yerleştirilebilir.Düşey olarak yerleştirme işleminde, üzerinie liflerin dikilebileceği plastik kıvamlı kil veya oyun hamuru gibi malzeme kalıp tabanına ince bir katman şeklinde serilir ve fiberler tek tek bu malzeme üzerine dikilir. Daha sonra kalıp içerisine harç ve çimento hamuru dökülerek saydam beton oluşturulur."

Saydam Betonların Karakteristik Özellikleri

1) Işık Geçirgenlik Özellikleri

"Saydam beton numunelerine ışık iletkenlik testi yapılmaktadır. Karanlık ortamda yapılan deneyde saydam betona kırmızı, sarı ve yeşil renkli ışınlar gönderilmiştir. Gönderilen ışıklar sonucu saydam betonun diğer yüzeyine geçen ışık aynı renlerde görülmüştür."

2)Basınç Dayanımı

"Geleneksel betonlardaki gibi saydam betonlarda da basınç dayanımı en önemli özelliklerin başında gelmektedir. Bir kenarı 50 mm'lik küp şeklindeki ahşap kalıplara dökülerek elde edilen saydam betonlarda 28 gün sonundaki basınç dayanımı deneyi Fuhr ve Houston tarafından bulunmuştur. Aynı hacim içerisinde fiber çapı artarak fiber sayısı azaldığından betonun fiberler arasına dökülmesi ve yerleşmesi daha iyi bir şekilde yapılmıştır. Sonuçta, daha az boşluklu saydam betonlar küçük çaplı daha az fiberli betonlara göre daha yüksek dayanımlara ulaşmıştır."

3) Eğilme Dayanımı

"Optik fiber içeriğine bağlı olarak saydam betonların eğilme dayanımlar da Bashbash tarafından belirlenmiştir. Prizmatik 40*40*160 mm boyutlu numunelerdeki deneylerde fiber içeriğine bağlı olarak fiber oranı arttıkça 28 günlük eğilme dayanımının azaldığı görülmüştür."

 

Sonuç olarak  günümüzde yaygınlaşan akıllı konut tasarımlarında saydam betonun son derece büyük önemi olduğunu dile getiren Topçu ve Uygunoğlu elektrik, ısı ve enerji verimliliğinde yarattığı etki ile akıllı binaların daha popüler olmasının saydam beton kullanımıyla mümkün hale geleceğini belirtti.

       

Makalenin tamamını okumak için : http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/561d1ec919a8c72_ek.pdf?dergi=840


1 kişi puan verdi
Yorumlar
En Çok Okunan Haberler

En Çok Puan Alan Haberler