technicos
2492 defa okundu.


Yeni "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği"nin Taslağı Hazırlandı
Çağlar Uzunkaş

AFAD Başkanlığınca oluşturulan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Taslağı kamuoyuna duyuruldu.

Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.

1.1. KAPSAM 

1.1.1 – Bu Yönetmelik hükümleri, yeni yapılacak binaların deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için uygulanır. 

1.1.2 – Bu Yönetmelik hükümleri, deprem etkisi altında yerinde dökme ve önüretimli betonarme, çelik, hafif çelik, yığma ve ahşap malzemeden yapılan binaların deprem etkisi altında tasarımı için uygulanır. 

1.1.3 – Deprem etkisi altında yüksek binaların tasarımı için özel kurallar, Yönetmeliğin ilgili bölümünde tanımlanmıştır. 

1.1.4 – Deprem etkisi altında yalıtımlı binaların tasarımı için özel kurallar, Yönetmeliğin ilgili bölümünde tanımlanmıştır. 

1.1.5 – Deprem etkisi altında mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için özel kurallar, Yönetmeliğin ilgili bölümünde tanımlanmıştır. 

1.1.6 – Deprem etkisi altında binalarda 1.1.4 kapsamındaki yalıtım uygulamalarından farklı aktif ve pasif davranış kontrolu uygulamaları ve bunlara ilişkin tasarım kuralları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

1.1.7 – Binalar ve bina türü yapıların dışında kalan köprüler, barajlar, kıyı ve liman yapıları, tüneller, boru hatları, enerji nakil hatları, nükleer santrallar, doğal gaz depolama tesisleri gibi yapılar, tamamı yer altında bulunan yapılar ve binalardan farklı hesap ve güvenlik esaslarına göre projelendirilen diğer yapılar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 

1.1.8 – Tarihi ve kültürel değeri olan tescilli yapıların ve anıtların deprem etkisi altında değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 

1.1.9 – Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki bina ve bina türü yapıların deprem etkisi altında tasarımı için kendi özel yönetmelikleri yapılıncaya dek, öncelikle ilgili Türk Standartlarında verilen hükümler ile birlikte, uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğer diğer standart, yönetmelik gibi teknik düzenlemeler, bu Yönetmelikte öngörülen ilkeleri ve asgari güvenlik düzeyini sağlayacak şekilde kullanılabilir.


3 kişi puan verdi
Yorumlar
En Çok Okunan Haberler

En Çok Puan Alan Haberler