technicos
2079 defa okundu.


Yeni Çelik Yapılar Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
Gizem Sığla Açıkelli

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik" 4 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

    

Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  yapısal çelik ve çelik-betonarme kompozit yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin, kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bina türü çelik yapı sistemleri ile düşey ve yatay yük taşıyıcı elemanlar içeren diğer çelik yapı sistemlerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, cidar kalınlıkları 2.5 mm’den az olmayan çelik boru ve kutu profiller ile eleman kalınlıkları 4 mm’den az olmayan diğer çelik profillerden oluşan yapı sistemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulanacak esaslar
MADDE 4 – (1) Çelik yapıların tasarım, hesap ve yapımı hakkında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.


1 kişi puan verdi
Yorumlar
En Çok Okunan Haberler

En Çok Puan Alan Haberler